Figuur  Verdeling bodemgebruik in Rijksbufferzones, 2000 en 2008. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.