Figuur Toename woningvoorraad (relatief) in Rijksbufferzones. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.