Figuur  Verandering bodemgebruik in Rijksbufferzones 2006 - 2008. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.