Figuur Verandering ruimtegebruik binnen Rijksbufferzones 2003-2006. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.