Figuur  Jaarlijkse verandering woningvoorraad in Rijksbufferzones, 2000-2010. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.