Figuur  Relatieve en absolute verandering woningvoorraad in Rijksbufferzones, 2000-2017. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.