Figuur Aandeel woningen binnen bebouwd gebied 2000 per provincie, 2002 - 2008. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.