Figuur Aandeel uitbreiding woningvoorraad binnen bebouwd gebied, 2000-2020. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.