Figuur Verandering aantal woningen binnen en buiten bebouwd gebied per provincie, 2000-2020. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.