Figuur  Verandering aantal inwoners binnen en buiten bebouwd gebied per provincie, 2000-2015. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.