Figuur  Verandering aantal woningen en inwoners binnen en buiten bebouwd gebied, 2000-2015. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.