Figuur  Aandeel uitbreiding bedrijfsvestigingen binnen bebouwd gebied. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.