Figuur Aandeel uitbreiding bedrijfsvestigingen binnen bebouwd gebied, 2000-2018. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.