Figuur  Verandering aantal bedrijfsvestigingen binnen en buiten bebouwd gebied per provincie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.