Figuur Verandering aantal bedrijfsvestigingen binnen en buiten bebouwd gebied per provincie, 2000-2018. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.