Figuur  Verandering aantal arbeidsplaatsen binnen en buiten bebouwd gebied per provincie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.