Figuur  Verandering aantal bedrijfsvestigingen en arbeidsplaatsen binnen en buiten bebouwd gebied. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.