Figuur Verandering aantal bedrijfsvestigingen en arbeidsplaatsen binnen en buiten bebouwd gebied, 2000-2018. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.