Figuur Plaatsgebonden risicocontouren rondom Lelystad Airport, 2010-2018. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.