Figuur Plaatsgebonden risicocontouren rondom Maastricht Aachen Airport, 2010-2016. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.