Figuur Gebiedsreserveringen Ruimte voor de Rivier. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.