Figuur Toename in het niet-stroomvoerende deel van het rivierbed buiten bebouwd gebied. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.