Figuur  Rivierbed grote rivieren. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.