Figuur Aantal in niet-stroomvoerende deel van het rivierbed. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.