Figuur Overgang van Ecologische Hoofdstructuur naar Natuurnetwerk Nederland. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.