Figuur Verandering van de woningvoorraad in het Natuurnetwerk Nederland, 2000-2019. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.