Figuur Voormalige EHS en verandering in oppervlakte van het Natuurnetwerk Nederland tussen 2011 en 2020. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.