Figuur Oplossing knelpunten in de ruimtelijke samenhang van de Ecologische Hoofdstructuur 2005-2010. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.