Figuur oplossing knelpunten versnippering door rijksinfrastructuur. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.