Figuur Oplossing knelpunten in de ruimtelijke samenhang van de Ecologische Hoofdstructuur naar provincie 2008. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.