Figuur Oplossing knelpunten versnippering door rijksinfrastructuur in cijfers. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.