Figuur Oplossing van knelpunten versnippering door rijksinfrastructuur in het MJPO 2018. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.