Figuur Uitzicht over zee vanaf Noordzeekust per provincie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.