Figuur  Economische groei per COROP-plusgebied, 2014. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.