Figuur  Economische groei per provincie, 2012-2014. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.