Figuur  Economische groei grote steden, 2010-2012. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.