Figuur Ecologisch duurzame bodemvisserij in Natura 2000-gebieden in de Noordzee. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.