Figuur Aandeel duurzaam bevist areaal binnen Natura2000-gebieden op Nederlands Continentaal plat, 2007-2011. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.