Figuur Intensiteit van de boomkor- en bordenvisserij op de Noordzee en in de Natura 2000-gebieden. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.