Figuur  Netto arbeidsparticipatie per gemeente. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.