Figuur  Bevolkingsontwikkeling per gemeente, 2005-2010 en 2010-2015. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.