Figuur  Verhuisde personen en aantal verkochte bestaande woningen, jaar op jaar, kwartaalontwikkeling 2006-2016*. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.