Figuur  Gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen per gemeente, 2011. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.