Figuur Gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen per gemeente, 2022. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.