Figuur  Prijs eengezinswoningen per provincie, 2005-2010. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.