Figuur  Prijs eengezinswoningen per provincie, 2008-2012. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.