Figuur  Prijs appartementen per provincie, 2008-2011. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.