Figuur  Prijs van woningen per provincie, 2008-2017. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.