Figuur  Ontwikkeling van het agrarisch oppervlak, 1980 - 2009. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.