Figuur  Agrarische oppervlakte 1980-2011. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.